Doorgaan naar inhoud

PRIVACYBELEID

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien hetdan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Opdeze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onzewebsite gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermeeuw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Dear Vinyl. Udient zich ervan bewust te zijn dat Dear Vinyl niet verantwoordelijk isvoor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik temaken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Dear Vinyl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar siteen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u onsverschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u ompersoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om dedienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigenbeveiligde servers van Dear Vinyl of die van een derde partij. Wijzullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevenswaarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijkdat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijkegegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakthet mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Degegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dear Vinyl ofdie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren metandere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht tekrijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnenafstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uwcomputer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoegebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatieover uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigenbeveiligde servers van Dear Vinyl of die van een derde partij. Wijgebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, omrapporten over de website-activiteit op te stellen en andere dienstenaan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering vanwebapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Dezegegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van debetreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verderkan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onzewerknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens terespecteren.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en demogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingenvan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring teraadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, ofverwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons isverstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt latenhalen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaandecontactgegevens.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren ofom aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echtermogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als uvragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Hello@dearvinyl.com
+32 478 50 16 18
Weineveld 6 8020 Hertsberge
België